Materiaalverhuur

Klim- en bergsport materiaal is meestal niet goedkoop en niet iedereen wenst deze investering meteen te doen. Daarom heeft BPA sinds enkele jaren een verhuurdienst voor onze leden.


Zowel leden die op vakantie wensen te gaan als zij die zich inschrijven voor een of andere opleiding kunnen van deze materialen gebruik maken. 
Indien je materiaal wenst te huren, hou er dan rekening mee deze tijdig te reserveren om zo de materiaalverantwoordelijken de kans te geven het materiaal klaar te leggen (minimum 7 dagen op voorhand). Dit kan gebeuren via mail of telefoon (zie onderaan).

Materiaal & Prijzen:

MateriaalHuur
weekend
Huur weekBijkomende
dag
Waarborg
Pikkel klassiek model 4,00 7,00 1,00 80,00
Stijgijzers + antibod 5,00 10,00 1,00 80,00
IJsschroef 2,00 4,00 1,00 50,00
Sportklimgordel 4,00 8,00 2,00 50,00
Klimhelm 3,00 7,00 1,00 50,00
Klettersteigset 4,00 8,00 2,00 80,00
Set klimmen 8,00 16,00 4,00 100,00
Set hooggebergte 15,00 28,00 4,00 260,00
Lawine Airbag * 50,00 100,00 20,00 700,00
Sneeuwsonde (Sondeerstok) 2,00 4,00 1,00 50,00
Lawineset (Lawinebieper, 
sneeuwschop, sondeerstok) **
5,00 10,00 2,00 250,00
Sneeuwraketten TSL 438 up 12,00 20,00 4,00 150,00

 

 Wanneer de Airbag geactiveerd is geweest zal er een nieuwe activatieset (handvat en gaspatroon) aangerekend worden
** De ontlener zorgt zelf voor de (reserve)batterijen die bij de lawinebieper horen.

Huurvoorwaarden:

 1. De huurder verklaart akkoord te gaan met onderstaande huurvoorwaarden.
 2. De Bergsportvereniging Provincie Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of andere nadelen die de huurder ondervonden heeft bij het gebruik van de gehuurde materialen.
 3. De gehuurde materialen worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn
 4. De materialen kunnen 2 dagen voor de huurperiode afgehaald worden en dienen ten laatste 1 dag na de huurperiode binnengebracht te worden.
 5. De gehuurde materialen worden in goede en zuivere staat terug binnengebracht, zoniet zal een deel of gans de waarborg worden ingehouden.
 6. Bij abnormale beschadigingen, verlies of diefstal zal een gedeeltelijke of volledige inhouding van de waarborg tot gevolg hebben.
 7. Bij het niet nakomen van punt 4 wordt er per dag te laat binnenbrengen extra huurgeld aangerekend.
 8. Het huurgeld en de waarborg dienen gestort te worden op het BPA rekeningnummer BE 40 7330 4616 5663 Met vermelding van huurmat NAAM + lidnummer
  Het stortingsbewijs dient voorgelegd te worden als bewijs van betaling bij afhaling van de materialen; Geen stortingsbewijs = geen materiaal
 9. BPA verbindt zich ertoe na het in ontvangst nemen van de verhuurde materialen in goede staat, de waarborg terug te storten per overschrijving aan betrokken binnen 4 dagen na het binnenbrengen.
 10. Enkel de goederen die opgenomen zijn in de verhuurlijst kunnen verhuurd worden.
 11. De huurder dient alle gebreken aan het gehuurde materiaal kenbaar te maken bij het binnenbrengen.
 12. Verdere inlichtingen: Kevin Mertens, M 0486 37 29 87, e-mail: materiaal@bpa.be

© 2019 BPA, website powered by Twizzit.com