In het kader van ons sociaal en sportief veiligheidsbeleid werken wij aan een gezonde sportomgeving en sportsfeer, een respectvolle omgang met elkaar en het voorkomen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd. 

Indien u geconfronteerd wordt met dergelijk ongepast gedrag of u heeft er weet van, dan kan u steeds terecht bij één van onze vertrouwenspersonen.

Aanspreekpunt integriteit binnen onze club
De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Bij BPA wordt dit opgenomen door Herman Lievens (herman.lievens@gmail.com) en Nora Milants (nora.milants66@gmail.com).

 

Aanspreekpunt integriteit binnen de Klim- en bergsportfederatie
Heidi Hooghe en Karl Vansteenkiste zijn de 2 aanspreekpersonen Integriteit binnen de Klim- en Bergsportfederatie. Ze zijn beiden aangesteld door het bestuur en hebben de nodige opleidingen gevolgd. Je kan hen contacteren via api@kbfvzw.be.

Meer informatie over het aanspreekpunt bij KBF kan je vinden op hun website: https://www.klimenbergsportfederatie.be/api.