In het kader van ons sociaal en sportief veiligheidsbeleid werken wij aan een gezonde sportomgeving en sportsfeer, een respectvolle onderlinge omgang met elkaar en het voorkomen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag.

Het staat buiten kijf dat grensoverschrijdend gedrag zoals oa. pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie, die leden als uitsluiting, ongewenst en opgedrongen ervaren niet te tolereren is. 

Indien u zelf geconfronteerd wordt met dergelijk gedrag of u heeft er weet van dan kan u steeds terecht bij één van onze vertrouwenspersonen.